Cerere de consultare a dosarelor şi eliberarea de fotocopii din acestea formulate de reprezentanţii mass-mediei

3 Replies

Sediul materiei: • Art. 92 alin. (4) din Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387 din 22 septembrie 2005 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti Domnule/Doamna Președinte, Subsemnatul/subsemnata … (nume, prenume, CNP, domiciliu/reședință), reprezentant al … formulez, în baza art. 92 alin. (4) din Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/22 septembrie 2005 CERERE DE CONSULTARE a dosarului penal nr…./… aflat pe rolul Judecătoriei …/Tribunalului …/ Curții de Apel …/ Înaltei Curți de Casație și Justiție şi eliberarea de fotocopii din acesta pentru următoarele considerente: În fapt, …​​​​​​​​​​​​Precizez faptul că dosarul anterior menționat nu vizează o cauză ce a fost sau este judecată în şedinţă secretă și nici nu are ca obiect autorizarea efectuării percheziţiilor şi confirmarea şi autorizarea interceptărilor şi înregistrărilor convorbirilor telefonice şi emiterea autorizaţiilor privind comunicarea datelor reţinute în baza Legii nr. 82/2012 în sensul art. 92 alin. (9) din Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/22 septembrie 2005.​​​​​​​​​​​​În drept, invoc dispozițiile art. 92 alin. (4) din Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387 din 22 septembrie 2005 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti. Data, Semnătura, Domnului/Doamnei Președinte al Judecătoriei … /Tribunalului …/ Curții de Apel …/Înaltei Curți de Casație și Justiție

Cerere de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de creditorPlângere prealabilă
3 Comments

Share Your Thoughts

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Postari recente