Cerere de eliberare de fotocopii ale actelor dosarului, inclusiv ale rechizitoriului sau ale hotărârilor pronunţate ori extrase din acestea, formulate de reprezentanţii mass-mediei

0 Replies

Sediul materiei:

  • 92 alin. (6) din Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387 din 22 septembrie 2005 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti

  Domnule/Doamna Președinte,   Subsemnatul/subsemnata … (nume, prenume, CNP, domiciliu/reședință),reprezentant al …[1] formulez, în baza art.  92 alin. (6) din Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/22 septembrie 2005   CERERE DE ELIBERAREA UNEI FOTOCOPII A RECHIZITORIULUI prin care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului …, înregistrându-se dosarul penal nr… /… aflat pe rolul Judecătoriei …/Tribunalului …/ Curții de Apel …/ Înaltei Curți de Casație și Justiție, pentru următoarele considerente: În fapt[2], În drept, invoc dispozițiile art. 92 alin. (6) din Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387 din 22 septembrie 2005 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti.   Data,                                                                                                  Semnătura,   Domnului/Doamnei Președinte al Judecătoriei … /Tribunalului …/ Curții de Apel …Înaltei Curți de Casație și Justiție   [1] Indicarea instituţiei de presă centrală sau locală (cotidiane, periodice, agenţii de presă, posturi de radio şi televiziune

[2] Trebuie justificat interesul în promovarea cererii

Plângere prealabilăS-a decis: Mașinile vor trece de ITP doar cu defecte mici, iar cele vechi vor fi verificate anual

Share Your Thoughts

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Postari recente