Prevederile art. 4 alin. (1) din O. G. nr. 39/2015 statuează că “în cazierul fiscal al persoanelor fizice, juridice și al entităților fără personalitate juridică se înscriu informații privind faptele sancționate contravențional sau penal de legile fiscale, contabile, vamale, precum și cele care privesc disciplina financiară, iar conform alin. (2) din cadrul aceluiași articol, prin excepție de la prevederile alin. (1), faptele sancționate contravențional cu avertisment nu se înscriu în cazierul fiscal”.

Din interpretarea gramaticală a dispoziției legale menționate rezultă fără dubiu că în cazierul fiscal sunt înscrise mențiuni privitoare la fapte și nu mențiuni privitoare la sancțiuni, indiferent dacă acestea din urmă au natură penală sau contravențională.

Astfel, sintagma utilizată de legiuitor în cuprinsul normei juridice, respectiv „informații privind faptele sancționate contravențional sau penal de legile fiscale, contabile, vamale, precum și cele care privesc disciplina financiară” se interpretează, pe de o parte, în sensul că faptele fac obiectul înscrierii în cazierul fiscal și nu sancțiunile aplicate pentru faptele săvârșite, iar, pe de altă parte, în sensul că este necesar ca o anumită faptă concretă să fie sancționată potrivit legii cu o sancțiune penală sau contravențională, indiferent dacă o astfel de sancțiune a și fost în concret aplicată sau nu.

Dacă legiuitorul ar fi dorit ca numai faptele sancționate ca atare ca infracțiuni ori contravenții să fie înscrise în cazierul fiscal, atunci ar fi folosit noțiunile corespunzătoare de „infracțiune” și „contravenție”, nefăcând trimitere la faptele sancționate ca infracțiuni și contravenții, ci făcând referire la înscrierea în cazierul fiscal a unor infracțiuni și contravenții.

Pe de altă parte, în cazul în care deși fapta săvârșită de o anumită persoană are caracter penal, nu se aplică o sancțiune penală ci una administrativă, caracterul penal al faptei nu este înlăturat de incidența cauzei de nepedepsire, ci doar sancțiunea aplicată este una diferită de cele penale. Acest fapt are consecințe juridice și în planul reglementărilor privind cazierul fiscal, fapta în sine rămânând o faptă sancționată penal de legile fiscale și contabile, astfel că îndeplinește condiția prevăzută de art. 4 alin. (1) din O. G. nr. 39/2015, rămânând supusă înscrierii în cazierul fiscal. (Curtea de Apel Oradea – Secția a II-a civilă de contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 31 din 17 ianuarie 2020, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: >

Share Your Thoughts

Your email address will not be published. Required fields are marked *