Plângere prealabilă

0 Replies

Sediul materiei:

  • 295 C. proc. pen.

    Domnule/Doamna Prim-procuror/Procuror general/Procuror șef/Comandat al Secției .. poliție,   Subsemnatul/subsemnata … (nume, prenume, CNP, domiciliu/reședință)în calitate de persoană vătămată,   Sau   Subsemnatul/subsemnata … (nume, prenume, CNP, domiciliu/reședință)în calitate de persoană vătămată[1], cu încuviinţarea ocrotitorului meu legal … (nume, prenume, CNP, domiciliu/reședință),   Sau   Subsemnatul/subsemnata … (nume, prenume, CNP, domiciliu/reședință)în calitate de reprezentant legal al persoanei vătămate[2](nume, prenume, CNP, domiciliu/reședință)   Sau   Subscrisa … (denumirea, sediul, codul unic de înregistrare, codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare în registrul comerțului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice şi contul bancar),prin reprezentant legal, în calitate de persoană vătămată,   În baza art. 289 C. proc. pen., formulez/formulez  prin mandatar,[3]   PLÂNGERE PREALABILĂ   pentru următoarele considerente: În fapt, … (descrierea faptei/faptelor ce formează obiectul plângerii[4], indicarea făptuitorului/făptuitorilor[5]). Dovada plângerii o fac cu următoarele mijloace de probă: … (indicarea mijloacelor de probă[6]). În drept, invoc dispozițiile art. … (indicarea temeiului de drept care incriminează şi pedepseşte infracţiunea descrisă.)[7] Mă constitui parte civilă în procesul penal cu suma de … lei, reprezentând daune materiale şi/sau morale…[8]       Data,                                                                                                  Semnătura,       Domnului/Doamnei Prim-procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria …/Procuror general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel  …/Înalta Curte de Casație și Justiție/Comandat al Secţiei … poliţie   [1] Dacă persoana vătămată are capacitate de exerciţiu restrânsă, plângerea se face de aceasta cu încuviinţarea persoanelor prevăzute de legea civilă [2] Persoană vătămată fără capacitate de exerciţiu [3]Mandatul trebuie să fie special, iar procura ataşată plângerii [4] Descrierea în amănunt a faptei/faptelor  cu indicarea  datei  (ziua si intervalul orar), a locului, a modalităţii de săvârşire,  a împrejurărilor concrete [5]Dacă este/sunt cunoscut/cunoscuţi; se va indica orice element de fapt, care ar putea conduce la identificarea acestuia/acestora [6]Dacă sunt cunoscute [7] Menţiune facultativă [8]Mențiune facultativă. Constituirea de parte civilă se realizează conform art. 20 alin. (2) C. proc. pen.

Cerere de consultare a dosarelor şi eliberarea de fotocopii din acestea formulate de reprezentanţii mass-medieiCerere de eliberare de fotocopii ale actelor dosarului, inclusiv ale rechizitoriului sau ale hotărârilor pronunţate ori extrase din acestea, formulate de reprezentanţii mass-mediei

Share Your Thoughts

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Postari recente