Termenul de trei ani pentru a amenda o persoană care n-are autorizație de construire curge de la momentul terminării în fapt a construcției, a stabilit, printr-o decizie publicată luni în Monitorul Oficial, Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ). Concret, este vorba de un recurs în interesul legii – o soluție general-valabilă care vine ca urmare a practicii neunitare a instanțelor judecătorești.

În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 13 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, raportate la dispoziţiile art. 31, coroborate cu cele ale art. 37 alin. (5) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, termenul de prescripție a răspunderii contravenționalepentru contravențiile prevăzute de art. 26 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 50/1991, republicată, constând în executarea, fără autorizație de construire, a unei construcții ce cuprinde toate elementele structurale necesare pentru a fi considerată terminată la data constatării contravenției, curge de la data terminării în fapt a construcției, scrie în Decizia ICCJ 16/2020, care a devenit obligatorie începând de luni.

Potrivit Ordonanței contravențiilor, amenda trebuie aplicată în termen de șase luni de la data săvârșirii faptei – acesta e însă un termen general, de la care există multe derogări, cum e și cazul de față, unde Legea autorizațiilor de construire prevede un termen de trei ani pentru aplicarea unor sancțiuni de către organele abilitate pentru încălcarea obligațiilor din lege – concret, amenda de la 1.000 la 100.000 de lei.

Dacă e vorba însă de o faptă contravențională continuă, termenul de prescripție, scrie în OG 2/2001, curge de la data încetării acesteia – practic, încălcarea obligației legale continuă în timp. Așa este și cazul ridicării sau demolării fără autorizație a unei construcții – pentru că vorbim de un ansamblu de acțiuni, care se desfășoară în timp, atunci vorbim de o contravenție continuă.

Autoritățile au la dispoziție trei ani pentru a aplica o amendă celor care construiesc fără autorizație – dar de când curge, mai exact, acest termen? Ordonanța contravențiilor indică spre momentul încheierii faptei, însă, raportat la situația de față, care ar fi acela mai exact? Întrucât o altă prevedere din Legea 50/1991 stabilește că construcțiile executate fără autorizație de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia, precum și cele care nu au efectuată recepția la terminarea lucrărilor nu se consideră finalizate. Aici, ICCJ spune că termenul de trei ani curge de la momentul terminării în fapt a construcției, Decizia 16/2020 venind în contextul unei practici neunitare a instanțelor de judecată.

„Prima orientare de jurisprudență are în vedere momentul terminării construcției în sens material, pe când cea de-a doua orientare se raportează la momentul terminării construcției în sens juridic, ceea ce presupune întocmirea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Conform acestei ultime orientări, contravenția în discuție nu este epuizată, chiar dacă, în sens material, construcția edificată fără autorizație a fost terminată, motiv pentru care fapta contravențională poate fi constatată oricând de autoritatea competentă, iar termenul de prescripție curge de la data constatării acestei fapte.

Apreciem că interpretarea realizată în cea de-a doua orientare jurisprudențială nu poate fi primită, deoarece se procedează la asimilarea epuizării contravenției continue cu constatarea acesteia. Or, în situația analizată, după cum s-a precizat anterior, fapta de construire fără autorizație s-a consumat la momentul primei acțiuni comisive efectuate de contravenient și s-a epuizat odată cu săvârșirea ultimului act care a condus la terminarea în fapt a construcției. Așadar, constatarea unei asemenea contravenții poate fi făcută în trei situații, respectiv: (1) pe parcursul săvârșirii ei, de la consumare până la epuizare, (2) la data epuizării și (3) după data epuizării.

Termenul de prescripție începe să curgă, în toate situațiile, numai de la data prevăzută expres ca dată a săvârșirii faptei în procesul-verbal de contravenție, dată care poate sau nu să coincidă cu data constatării săvârșirii contravenției. Într-adevăr, executarea lucrărilor neautorizate poate fi constatată la o dată ulterioară, dată începând cu care se poate aplica și sancțiunea amenzii contravenționale, a cărei prescriere începe să curgă nu de la data constatării, ci de la data construirii în fapt a imobilului”, au explicat judecătorii.

Share Your Thoughts

Your email address will not be published. Required fields are marked *