Cum poţi deveni poliţist de frontieră: 280 de locuri scoase la concurs în cadrul Şcolii de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „AVRAM IANCU” Oradea

0 Replies

Poliţia de Frontieră Română informează tinerii absolvenţi ai cursurilor liceale cu diplomă de bacalaureat, care vor să devină poliţişti de frontieră, că se pot înscrie la concursurile de admitere organizate la nivelul instituţiilor de învăţământ ale Politiei de Frontiera încă din aceasta toamnă pentru a susţine examenul de admitere la începutul anului 2018. În cadrul Poliţiei de Frontieră Române, pentru viitorii poliţişti de frontieră sunt puse la dispoziţie un număr de 280 locuri în cadrul Şcolii de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „AVRAM IANCU” Oradea, durata de şcolarizare fiind de 1 an. Tematica și bibliografia pentru concursul de admitere la Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” Oradea sunt postate pe pagina de internet www.avramiancu.ro. Recrutarea în vederea participării la concursul de admitere se realizează, în funcţie de domiciliul înscris în cartea de identitate a candidatului, de către structurile teritoriale de resurse umane ale Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, iar pentru municipiul Bucureşti, la sediul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, situat în Bucureşti, bd. Geniului, nr. 42C, sector 6,. Recrutarea candidaţilor din judeţele în care nu există unităţi ale Poliţiei de Frontieră Române, se realizează de către structurile teritoriale de resurse umane ale Inspectoratului General al Poliţiei Române. • Data limită de înscriere este 05.12.2017 (la sediul structurilor Poliţiei de Frontieră, respectiv Poliţiei, în cazul în care în judeţul de domiciliu al candidatului nu există structuri ale poliţiei de frontieră); • Data limită de depunere a dosarului de candidat este 22.12.2017 (la sediul structurilor care au efectuat recrutarea); • Perioada de înscriere/ desfăşurare a concursului: 13-21.01.2018 (la sediul Şcolii de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră ,,Avram Iancu” Oradea). Pentru a se putea înscrie la concursurile de admitere organizate la instituţiile militare de învăţământ, tinerii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii: Să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România; Să cunoască limba română scris şi vorbit; Să aibă capacitate deplină de exerciţiu; Să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; Să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat; Să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi, sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere; Să aibă înălţimea de minimum 1,70m bărbaţii şi 1,65m femeile; Să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară; Să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului; Să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ; Să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist; Să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; Să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni; Să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani; Să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, aşa cum sunt definite prin lege; Să nu aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic. Pentru informaţii suplimentare referitoare la recrutare sau organizarea concursurilor, candidaţii pot consulta paginile de internet www.avramiancu.ro sau www.politiadefrontiera.ro (secţiunea “Cariera”) şi se pot adresa Inspectoratelor Teritoriale ale Poliţiei de Frontieră, respectiv Garda de Coastă sau Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră – Direcţia Resurse Umane, Bd. Geniului nr.42C, Bucureşti, sector 6, telefon 021/ 316.25.98, interior 19324, 19378, 19346 şi 19355. Sursa: replicaonline.ro

Politia împânzește drumurile cu radare fixe, dotate cu camere de filmat. DATI INFORMATIA mai departe, sa AFLE TOTI!Negocierea colectivă: Cum demonstrezi autorităților că ai discutat cu angajații ajustarea salariilor brute

Share Your Thoughts

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Postari recente