Proiect: Când va putea polițistul să te ducă la secție și ce informații va trebui să îți ofere

0 Replies

O enumerare mai clară a situațiilor când o persoană poate fi dusă la secție va fi introdusă în Legea Poliției Române printr-un proiect de act normativ al Ministerului Afacerilor Interne (MAI). Pus recent în dezbatere, actul va completa legea și cu precizarea drepturilor pe care le au cei conduși la sediu. În principiu, cu excepția unor situații bine definite, persoana dusă la secție nu va putea sta acolo mai mult de 24 de ore.

Potrivit dispozițiilor legale în vigoare, polițiștii au dreptul să ducă o persoană la secție atunci când aceasta e un pericol pentru viața altora, pentru ordinea publică, atunci când e bănuită de comiterea unor fapte ilegale, nu poate stabili identitatea sa ș.a.m.d.

În curând, vom putea avea un cadru legal mai clar pe acest subiect, unul care să ne ofere inclusiv perspectiva drepturilor noastre ca persoane duse la secție, pe lângă situațiile în care putem fi obligați să mergem la secție. Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice a fost pus în dezbatere de MAI săptămâna trecută și pentru a se aplica trebuie să treacă de Executiv, să fie dezbătutut și votat de parlamentari, aprobat de șeful statului și publicat apoi în Monitorul Oficial.

Întâi de toate, proiectul va include în Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române situațiile punctuale în care se va putea duce o persoană la secție:

  • când nu se poate stabili identitatea ei sau când există suspiciuni că identitatea declarată nu e cea adevărată ori că documentele ar putea fi false;
  • persoana creează suspiciunea că pregătește sau a comis o faptă ilegală;
  • prin acțiunile sale periclitează viaţa, sănătatea sau integritatea corporală, a sa ori a altei persoane, ordinea publică sau alte valori sociale;
  • luarea unor măsuri legale, pe loc, ar putea crea un pericol pentru aceasta sau pentru ordinea publică;
  • a săvârșit în flagrant o faptă prevăzută de legea penală, constatată potrivit normelor de procedură penală;
  • este dată în urmărire, potrivit legii;
  • este necesară executarea unui mandat, emis potrivit legii;
  • a evadat din starea legală de reținere sau deţinere, a fugit dintr-un centru educativ, centru de detenție sau din unitatea în care executa măsura internării medicale;
  • nu respectă măsura luării în custodie publică;
  • alte cazuri prevăzute de lege.

“Persoana condusă la sediul poliției este supusă, în toate cazurile, controlului corporal, al bagajelor şi  vehiculului, în scopul identificării unor arme, obiecte sau substanțe, ce pot fi folosite împotriva poliţistului, a altor persoane sau pentru autovătămare, ori a căror prezență este de natură să creeze un pericol pentru ordinea publică“, mai scrie în proiect. Polițistul va trebui să scrie într-un document care sunt motivele pentru care persoana e condusă la secție, măsurile luate cu această ocazie, modalitatea în care i s-au adus la cunoștință drepturile sale persoanei duse la secție, rezultatul controlului corporal sau al bagajelor, dacă s-au folosit mijloace de constrângere, ora începerii verificării situației persoanei și luării măsurilor legale. O copie de pe acest înscris va fi dată și persoanei duse la secție, potrivit proiectului de lege.

Ce va trebui să știe cel dus la sediul poliției

Un merit al acestui proiect de lege, dacă putem spune, este că va completa Legea Poliției Române cu precizarea drepturilor pe care le vor avea cei duși la sediul poliției. Acesta lucru va putea duce la evitarea abuzurilor de către polițiști. În primul rând, persoana dusă la secție va trebui să afle motivul pentru care e dusă (înainte ca acest lucru să se întâmple) și va trebui să fie informată privind drepturile sale în cel mai scurt timp cu putință după ce ajunge la secție. Apoi, cel dus la sediul poliției va putea să ceară informarea unui membru de familie sau a altei persoane despre măsura la care este supus — în proiect se precizează că acest drept va putea fi acordat cu o întârziere maximă de patru ore. Persoana condusă la secție va avea dreptul “de a fi asistată de un avocat, potrivit legii, precum și de a nu da nici o declarație fără prezența acestuia, cu excepția  comunicării datelor de identificare, ori a unor informații necesare înlăturării unei stări de pericol iminent la adresa vieții, sănătății sau integrității corporale a unei persoane”, după cum scrie în proiect. De asemenea, va putea fi consultată de un medic, la alegere, pe cheltuiala sa, iar comunicarea cu poliția se va putea face prin interpret sau prin intermediul unei persoane cu aptitudini de comunicare, dacă e cazul. În fine, trebuie să adăugăm și faptul că ducerea persoanei la secție va fi o măsură administrativă care, cu toate verificările și alte măsuri luate cu privire la persoana cu pricina, nu va putea depăși 24 de ore. După expirarea termenului, persoana respectivă va trebui lăsată să plece, chiar și dacă nu i s-a putut stabili identitatea, cu excepția situațiilor când persoana a fost dusă la secție pentru că e dată în urmărire sau are alte probleme stabilite cu legea penală. Atenție! Proiectul de lege NU se aplică momentan. Acesta trebuie să fie adoptat de Executiv, să obțină votul favorabil în Parlament, să fie aprobat de președintele României și publicat în Monitorul Oficial pentru a se aplica.

Sursa: www.avocatnet.ro

Transferul CAS și CASS în totalitate la salariați: Cine câștigă și cine pierde în urma modificării

Share Your Thoughts

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Postari recente